Eines

Eines

Eines és un gravat realitzat amb diferents materials: cartrons, fulls i cordills. En un paper enganxem aquests materials de la forma que després volem que apareguin en el nostre disseny. Seguidament ho cobrim amb paper d’alumini, ben subjecte i tibant. A continuació hi passem el rodet impregnat de pintura, en el meu cas era vermella, i ho posem sobre el paper blanc, un parell de minuts, sense que se’ns mogui. Com més sobresurtin els materials més vermells i intensos quedaran en el dibuix.